Vi bredder vårt tilbud av tjenester

Nye tider krever nye tilpasninger. I ACG har vi siden oppstarten vært et rendyrket konsulentselskap mot bilbransjen. I fortsettelsen vil bilbransjen også være vår primærmålgruppe, men vi ser nå behovet for å tilby våre tjenester ut over det som så langt har vært vårt kjerneområde. Stikkordene her er Management for hire (Interimsledelse), Kjøp/salg av virksomheter (M&A’s), Styrearbeid, Strategiarbeid samt Bygging og ledelse av kjedestrukturer.

Vi bredder vårt tilbud av tjenester

De siste par årene har ACG vært involvert i stadig flere og flere prosesser knyttet opp til Management for hire (interimsledelse). Vi ser at det er en økende etterspørsel etter denne type tjenester, og dette behovet vil ACG dekke så langt det er mulig. Også utenfor bilbransjen.

Partnerne i ACG har lang erfaring fra ulike posisjoner i norsk næringsliv, og det er denne erfaringen vi nå ønsker å bruke for å utvide vårt tjenestetilbud.

Som følge av at vi nå bredder oss har Arne Berg, som blir 72 år til sommeren, valgt å tre ut av ACG. Han vil imidlertid ivareta sin kundeportefølje som tidligere.

Vi tre gjenværende partnerne vil fortsette å utvikle selskapet, og samtidig se etter nye partnere som kan være med på å ta ACG til neste nivå. Samtidig lover vi å ta godt vare på våre eksisterende og nye kunder innenfor hele bilbransjen.

Med de grep vi nå foretar håper vi å være en enda bedre partner for våre kunder i fremtiden.


Vis mer