Forretningsutvikling

Norsk og europeisk bilbransje står utvilsomt foran fortsatt store strukturelle endringer i tiden som kommer. Rammebetingelser endres, markeder skifter, ny teknologi utvikles og eierforhold og tilknytning er i konstant bevegelse. Alt i et rasende, og stadig økende, tempo. Resultatet av disse omfattende endringene er en ny hverdag som krever omstilling og nytenking!

Vi har tilsammen mer enn 50 års erfaring fra hele verdikjeden i norsk bilbransje. Det gjør oss i stand til å sette oss raskt inn i din situasjon. Vårt arbeid omfatter vurdering av markeder og markedsmuligheter, analyser av kunder og konkurrenter, etablering av nye virksomheter og forretningsenheter. Vi lager også forretningsplaner og utformer konkrete forretningsmodeller.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Ring meg

Til kontaktsiden