Mål– og resultatledelse

Hvordan sikre at mål nås? Hvordan få de resultatene man har forpliktet seg til? Kan oppnåelse av mål og resultater i en ledergruppe "egentlig" påvirkes? Ja, selvfølgelig kan det det!

Det enkleste i en strategiplan er ofte å lage selve planen. Noen ganger blir den til og med kort, konsis og forståelig for de ansatte. Utfordringene er som oftest knyttet til gjennomføringen. Hvordan sikrer man at man når de målene man ønsker? Hvordan sikrer man en tydelig forpliktelse hos den enkelte leder?

Med enkle metoder kan vi hjelpe deg og din ledergruppe til å nå målene. Vi skreddersyr et program for deg og designer en modell for resultat- og måloppnåelse. Et tydelig hva, hvem og når som fokuserer frem i tid på hvilke aktiviteter som skal sikre at mål og resultater nås.

Ring meg

Til kontaktsiden