Coaching

Coaching handler om å hjelpe en person til å bevege seg fra et «sted» til et annet ønsket «sted», slik at man gjennom støtte og veiledning kan prestere bedre og utrette mer. Vi gjennomfører en coachingprosess med hovedfokus på bevisstgjøring og klare målsettinger, og med en aktiv handlingsplan med deg og dine mål i sentrum.

Gevinstene ved coaching omfatter blant annet evnen til å hjelpe seg selv og andre med å engasjere seg helhjertet, skape en tydeligere lederstil, bedre egne presentasjonsferdigheter, øke sin emosjonelle intelligens, forbedre beslutnings- og målsettingsferdigheter samt å forbedre selvbildet. Kort sagt – skape bedre forståelse og ferdigheter når det gjelder å lede seg selv og andre.

Vi har omfattende erfaring med å hjelpe ledere, nøkkelpersoner og deres team med å nå sine ønskede resultater raskere, mer presist og med mer hensiktsmessig ressursbruk.

Mentor
Vi bistår også ledere som mentorer, hvor vi i større grad bidrar med egne erfaringer og råd rettet inn mot din rolle og bedriftens konkrete utfordringer. Vi tar en aktiv rolle som din sparringpartner. Spesielt for oppstartselskaper kan slik sparring være svært nyttig, og bidra til at man unngår en del fallgruver på veien mot en full etablering.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Ring meg

Til kontaktsiden