Styrearbeid

Alle partnerne i ACG har lang og bred erfaring fra styrearbeid i en rekke norske virksomheter. Vi har jobbet i styrer for familieeide selskaper, så vel som for selskaper med institusjonelle eiere. Kombinert med vår erfaring som daglige ledere av en rekke selskap, kan vi på en troverdig måte ivareta både eiernes interesser og sikre at selskapets administrasjon spiller på samme lag. Bredden av vår erfaring gjør at du med et styremedlem fra ACG vil kunne dra nytte av kunnskap og erfaringer fra en rekke andre og relevante miljøer.

Kontakt oss for en uforpliktende og konfidensiell samtale om du ønsker å vite mer om hva vi kan tilby – rekruttering til styrearbeid er en svært viktig beslutning for både eiere og selskap.

Ring meg

Til kontaktsiden