Management for Hire

Med tilsammen over 50 års erfaring fra hele bilbransjens verdikjede kan vi tilby nødvendig spisskompetanse til å fylle en toppleder/leder- eller spesialiststilling på midlertidig basis. Vi skreddersyr løsninger som ivaretar virksomhetens behov og legger et riktig grunnlag for den som senere permanent skal fylle den ledige lederposisjonen. Noen utvalgte områder kan være:

  • Strategi- og forretningsutvikling
  • Budsjettering, rapportering og implementering av styringsmodeller/-verktøy
  • Restrukturering og kjøp/salg av virksomheter
  • Effektivisering/prosessforbedring
  • Gjennomføring av omorganiseringer/nedbemanninger

Management for hire kan være det rette for virksomheter som ønsker fleksibilitet under vekst, nedbemanning og omstilling, penetrering av nye markeder eller behov for å øke intern kompetanse på spesielle områder.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

 

Ring meg

Til kontaktsiden