Strategiprosesser

Mange ledere har erfaring med at strategiprosesser er vanskelige å gjennomføre. Og at flere strategidokumenter gjerne blir for omfattende og lite tilgjengelig for de ansatte. Vår erfaring er at dette dokumentet bør være kort og konsist, og såpass dynamisk at det kan endres etter hvert som markeds- og konkurransesituasjonen endrer seg.

Vi har bred kunnskap og lang erfaring fra strategisk arbeid. Vårt fokus er å utvikle vekststrategier for virksomheter for at de skal kunne konkurrere i dagens og morgendagens marked. Vår strategiske tilnærming søker å identifisere muligheter som integrerer bedriftens kjernevirksomhet med innovasjon for å oppnå lønnsom vekst.

En strategiprosess handler om å få overblikk og perspektiv, se langsiktig, for å gjøre de riktige valgene og å prioritere de riktige tiltakene. Vi gjennomfører SWOT analyse, et strategisk planleggingsverktøy, for å vurdere styrker, svakheter, muligheter og trusler i din bedrift. Trender, markeder , kunder , konkurrenter og ikke minst de veivalgene bedriften står overfor vurderes.

Vi fokuserer på ulike strategiske perspektiver avhengig av type virksomhet og problemstilling. Strategiprosessen kan  gjennomføres for ledergruppen eller for deler av virksomheten. Vår rolle er å være prosessdrivere, dokumentere det som fremkommer under prosessen samt utarbeide en konkret handlingsplan som lar seg gjennomføre. Mange gode strategidokumenter har dessverre aldri tålt møte med virkeligheten.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

 

Ring meg

Til kontaktsiden