For hvem?

Bilbransjen

ACG's løsninger og tjenestetilbud er utformet for å svare på de ulike utfordringene bilindustrien står ovenfor. Vår styrke er den praktiske kunnskapen vi innehar innenfor hele verdikjeden.

Vi skal hjelpe våre kunder med å ta beslutninger som genererer lønnsom vekst gjennom riktig strategi og operasjonell dyktighet.

Alle deler av verdikjeden, fra produsent og importør til forhandler med kundekontakt, står overfor økende krav om engasjement, lojalitet og investeringer til en merkevare på den ene siden og eiernes krav om avkastning på investert kapital på den andre siden. Ikke bare må de klassiske leddene i denne verdikjeden vurdere villighet til risiko, evne til endring og inntjeningsevne, men vi ser stadig flere aktører som ønsker en del av kaka og dette igjen driver konkurranse og press på marginer.

Hva er ditt konkurransefortrinn i dette bildet?

For å fortsatt skape vekst er det viktig med innovasjon og nytenking. Nye forretningsområder må utvikles for å skape verdiøkende tjenester og mersalg. Samtidig kreves fokus på muligheter for utvikling av dagens virksomhet.  

Vi har kunnskap og praktisk erfaring fra hele bilbransjen sin verdikjede og kan tilføre din virksomhet innovative løsninger som gir vekst og gode resultater.

 • Bilprodusent/bilfabrikk
 • Bilimportør
 • Bilforhandlerkjede
 • Bilforhandler
 • Bilverksted

Bilbransjen står overfor store endringer, noe som vil føre til økte utfordringer i hele verdikjeden, så også for leverandørene til bilbransjen. Krav til rask levering, fleksibilitet, stabilitet og tilstrekkelig vareflyt er kritiske faktorer.

Hvilke krav stilles til deg som leverandør? Hvilken merverdi tilfører din virksomhet?

Vi har mer enn 50 års erfaring fra bilbransjen og vet hvor skoen trykker.  Faglig kunnskap stammer fra vår egen kunnskapsbase og kombinert med praktisk erfaring gjør at vi har utviklet vårt helhetlig syn og vår forståelse av kundenes behov.

Er du en leverandør i en av disse kategoriene, så ta kontakt for en uforpliktende samtale som kan forbedre din virksomhet samt tilføre større merverdi til dine samarbeidspartnere:

 • Dekkimportører
 • Dekkjeder
 • Dekkforhandlere
 • Deleleverandører
 • Verkstedutstyrleverandører
 • Tilbehørsleverandører

Bilbransjen opererer i et komplekst makroøkonomisk bilde hvor generelle faktorer har sterk påvirkning av rammebetingelsene for virksomheten. Endringer i konjunktursituasjon, skatter og avgifter, miljø, teknologisk og designmessig utvikling er forhold som er av betydning for bransjen. Bilbransjen er i stadig endring og er særskilt utsatt for endringer i rammebetingelser og regelverk.

Bank, finans og forsikringsnæringen er viktige produkt- og tjenesteleverandører til bilbransjen, både på distributør- og sluttkundefronten. Kunnskap om verdikjeden vil være avgjørende for å indentifisere egne konkurransefortrinn.

Valg av riktig samarbeidspartner innen rådgivning vil bidra til økt endringsevne og muligheter for å skape merverdier for selskapet. Automotive Consulting Group AS har en betydelig finansiell fagkunnskap i bunn og mer enn 50 års erfaring fra alle område av bilbransjen.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Vi har omfattende kunnskap om og erfaring fra arbeid i BIL, NBF, NAF, Forhandlerforeninger og andre bilrelaterte foreninger. Både for personbil og nyttekjøretøy (varebil, lastebil og buss).

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Ring meg

Til kontaktsiden