Partner

Roar Sollie

Roar Sollie er utdannet siviløkonom og kommer sist fra jobben som administrerende direktør i Bertel O. Steen Detalj AS, etter lang erfaring i ulike jobber i bilbransjen som både importør og forhandler. Roar har spesiell kompetanse og erfaring innen mål- og resultatledelse, snuoperasjoner og prestasjons-/virksomhetsforbedring både i Norge og internasjonalt. 

Roar har de siste årene hatt forskjellige typer oppdrag, både innen bilbransjen og andre bransjer.

Han har gjennomført flere strategiprosesser med toppledelsen i forskjellige selskaper, både større bilforhandlerkjeder og andre mindre selskaper. Han har vært innleid interimsleder (management for hire) som daglig leder for en Volvo-/Nissanforhandler i 6 måneder, hvor han både gjennomførte en snuoperasjon og ansatte ny permanent daglig leder.

Roar har gjennom et helt år fulgt en bilforhandlerkjede og gjennomført 5 samlinger med resultatsikring for 3 forskjellige ledergrupper. Dette for å sikre måloppnåelse og skape permanente endringer i hvordan ledergrupper setter, arbeider med og når sine mål.

I skrivende stund er Roar innleid som daglig leder i selskapet Sign Consult Norway AS og er i tillegg coah for adm. dir. i en større samfunnsmessig beredskapsorganisasjon. Han er også styreleder i Bilskadesenteret AS i Førde, og er engasjert av et stort internasjonalt innkjøpssamarbeid med hovedkontor i Hamburg, Tyskland, hvor han arbeider som prosjektleder og rådgiver for toppledelsen.

Roar er en mye brukt foredragsholder, senest på BDO sin bilkonferanse og under «Fremtidens Bilbransje» som ACG arrangerer i samarbeid med Hegnar Media.