Partner og Daglig leder

Trond Vidar Sagen

Trond Vidar er utdannet siviløkonom og har en master i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole. Tidligere har Trond Vidar vært fungerende konsernsjef, visekonsernsjef og finansdirektør i Bertel O. Steen, før til han tok stillingen som konsernsjef for BOS Invest frem til 2014. Trond Vidar har spesiell kompetanse innen finansiell, operasjonell og strategisk styring, både fra bilbransjen og andre bransjer.

Trond Vidar har siden 2015 hatt en rekke oppdrag for ACG innen strategi, kjøp & salg og management for hire for flere ulike bedrifter. 

I 2016 bistod Trond Vidar i analyse, utarbeidelse av salgsprospekter og forhandlinger for både Lillehammer Bil og Autonor, noe som resulterte i to svært vellykkete transaksjoner for alle involverte parter. I 2017 jobbet han bl.a både for flere bil- og bobilforhandlere som rådgiver for drift og utvikling av selskapene.

Det samme året begynte Trond Vidar på et lengre interimleder/management for hire oppdrag. Her har han vært involvert i strategi, forhandler- og organisasjonsutvikling og økonomistyring for både den overordnede bildriften og enkeltstående selskaper/forhandlere. Fra August 2020 vil Trond Vidar dekke rollen som styreformann og daglig leder for den sammenslåtte skadevirksomheten til Frydenbø og Kverneland.

Trond Vidar har også styreverv i NAF Trafikksenter Vålerbanen, og sitter som styrerepresentant og styremedlem i Dekkstra, Bildskadesenteret i Førde og i Frydenbø´s bildivisjon på vegne av Frydenbø.