Effektivisering

De fleste bedrifter kommer til et punkt hvor de får behov for effektiviserings - eller revitaliseringsprosesser. Konkurransesituasjon og rammebetingelser endrer seg hurtig, og alle bedrifter er til en hver tid avhengig å tilpasse seg omverden. Dette er ikke alltid like lett og årsakene kan være mange. Eksempler kan være:

  • En kultur som har vokst frem over mange år og som kan være vanskelig å endre,
  • En økonomisk situasjon som må endres
  • Manglende kompetanse på spesifikke områder.

Vi vil påstå at de aktørene som ikke har fokus på effektivisering har liten sjanse for å overleve i fremtidens varehandelsverdikjede. Lavere kostnader, kortere ledertider og større fleksibilitet må oppnås til tross for at varehandelsverdikjeden blir stadig mer kompleks. For å oppnå dette er det avgjørende å kvitte seg med unødvendige manuelle prosesser og å optimalisere den fullstendige verdikjeden. 

Med vår unike kompetanse og erfaring innen norsk bilbransje, kan vi bli en samarbeidspartner som ser situasjonen din med nye øyne. Vi hjelper deg og din bedrift med å kartlegge situasjonen. I samarbeid med ledelsen foreslår vi nødvendige prosesser og utarbeider konkrete handlingsplaner, følger opp at disse gjennomføres samt evaluerer resultatet.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Ring meg

Til kontaktsiden