Snuoperasjoner

Basert på vår inngående kjennskap og praktiske erfaring fra hele bilbransjens verdikjede går vi inn i bedrifter med de nødvendig ressurser og gjennomfører kraftige snuoperasjoner som skal bidra til vesentlig resultatforbedring og økt verdi for selskapets eiere.
Vi bidrar i alternative roller som pådriver, management for hire og aktivt styrearbeid for å løse en bestemt situasjon eller kritisk fase. 

Sentrale faser i en slik prosess vil omfatte:  

  • Situasjonsanalyse
  • Utvikle ny strategi
  • Definere tiltak
  • Få på plass kompetanse og ressurser
  • Gjennomføre handlingsplaner 
  • Utvikle og konsolidere organisasjonen 

Bedriften kan derved oppnå både, fleksibilitet, kontinuitet og få fart i en prosess, uten å pådra seg langsiktige forpliktelser.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Ring meg

Til kontaktsiden