Den gode styresammensetningen

Styret i en bilbransjebedrift skal foruten å forvalte og sikre eiernes interesser, også være med på å peke hvilken retning man skal, samt kunne være en sparringspartner for daglig leder. Det stiller klare krav til hvordan et godt styre bør være sammensatt

Den gode styresammensetningen

I mange mindre og familieeide bilbransjebedrifter har styret ofte bestått av eier og daglig leder, som i mange tilfeller er en og samme person. I tillegg har man kanskje for syns skyld inkludert et familiemedlem eller to i styret.

Det finnes mange eksempler på at det har fungert bra, men nye tider krever trolig at mange av bedriftene i bilbransjen må se gjennom hva de har av kompetanse i styret. En kompetanse som har den nødvendig bredde og dybde for å sikre bedriftens fremtidige konkurransekraft.

I styresammenheng er det helt nødvendig å ha minst to tanker i hodet samtidig. Både sikre nåværende drift, og samt berede bedriften for fremtidige endringer. Dette kan eksempelvis være endringer i rammevilkår, teknologi eller organisering.

Vi i ACG har omfattende styreerfaring fra både større og mindre bilbransjebedrifter. Utfordringer knyttet til eksempelvis brukbilbeholdning eller sikring av lønnsom verksteddrift har vi vært borte i mange ganger.


Vis mer