Mange bilforhandlere til salgs

Norstat har i samarbeid med Barcode utført en undersøkelse for Automotive Consulting Group (ACG) for å kartlegge bilforhandleres syn på fremtiden

Mange bilforhandlere til salgs

Dette er andre året undersøkelsen gjennomføres, og det er avdekket mange spennende trender. Det klareste utviklingstrekket er at stadig flere forhandlere ønsker å selge eller fusjonere virksomheten. Over 20 prosent av bilforhandlerne ser for seg en endring i driftsformen i løpet av de neste 1 til 3 årene, som er over en dobling i forhold til for et år siden. Over 10 prosent planlegger å selge.

Denne trenden har vi i ACG også merket godt i løpet av det siste året. Vi har fått mange henvendelser med ønske om bistand i forbindelse med salg, fusjoner eller annen form for samarbeid. Bakgrunnen er at konkurransen hardner til, og i mange tilfeller ønsker også produsenter og importører færre forhandlere eller eiere.

Inntjeningspotensialet for bilforhandlervirksomhet er stadig tilstede, men kraftig press på marginer fra ulike kanter, krever økt volum og administrativt enkel drift. Dette er ikke like enkelt å få til i mange tilfeller, uten å endre konsept for drift, eller eierskap eller begge deler.

Har du planer om salg eller fusjon, så er det viktig å ha en god strategi med hensyn til fremgangsmåte. Mange brenner sine muligheter til å oppnå gode betingelser eller pris ved å gå frem på en uhensiktsmessig og lite profesjonell måte. Vi i ACG har gjennomført flere vellykkede prosjekter, og har erfaring i alt fra utvikling av salgsstrategier til Due Diligence, noe som vil være til stor hjelp i en slik prosess.