Har du en plan?

Bilbransjen vil høyst sannsynlig stå ovenfor noen gjennomgripende taktskifter de kommende 2 - 5 årene; knekkpunkter som vil utfordre dagens forretningsmodell. Typiske temaer er delingsøkonomi, urbanisering, digitalisering og teknologiske skifter, etc.

 Har du en plan?

Erfaring fra andre bransjer i liknende situasjoner tilsier at behovet for fokus på strategisk plan og endringsledelse vil være av avgjørende betydning for overlevelsesevnen. Samtidig vet vi også at effekten av endringene i bilbransjen har en lengre responstid enn i andre bransjer. Og derfor er det avgjørende å sette dette teamet høyt opp på agendaen.

I en undersøkelse gjennomført blant norske merkeforhandlere av Norstat/Barcode på vegne av ACG, i April 2016, svarer over 70 % at de ulike markedsendringene vil påvirke hvordan man driver bilforretningen sin de kommende årene. Men hvor mange jobber aktivt med dette? Hvor mange har laget en god plan for aktiv etterlevelse i en travel hverdag?

Vi i ACG har utviklet et verktøy som vi omtaler som "Firmaets Verdiskapningsplan", hvor fokus rettes mot de respektive forretningsområdene og konkretiserer de 3-5 viktigste handlingene for å nå målsatt ambisjon. Alt handler om å systematisere mulighetsrommet, bevisstgjøre de ansatte og jobbe strukturert med de utvalgte fokusområdene.

Vår erfaring tilsier at vi raskt kan bidra til å lage det strategiske kartet og handlingsplanene for å kunne håndtere morgendagens trusler -  og ikke minst muligheter.