Sørg for riktig kompetanse i styret

Bilbransjen er utfordrende, og det skjer stadig hyppigere endringer i rammebetingelsene, som igjen stiller nye krav til hvordan inntjeningen i bedriftene skal sikres. I denne mer komplekse bilverden, blir styrearbeid stadig viktigere for fortsatt suksess og videre utvikling.

 Sørg for riktig kompetanse i styret

For at styret skal fylle sin rolle på en profesjonell måte, kreves det relevant kompetanse og erfaring fra styremedlemmene. Innsikt og forståelse for hele den verdikjeden som bedriften opererer innenfor er avgjørende.

Partnerne i ACG har lang erfaring fra bilbransjen. Vi har så vel operativ som strategisk kompetanse fra både importør og forhandlernivå, og har i mange år sittet i forskjellige styrer i bedrifter i bilbransjen.