En krevende avgiftsomlegging

Overgangen fra NEDC til WLTP blir åpenbart mye mer krevende for bilbransjens aktører enn de aller fleste hadde sett for seg.

En krevende avgiftsomlegging

De siste ukene og månedene har bilbransjen måtte bruke betydelige ressurser på å virkelig forstå hva omleggingen vil innebære. Så langt ser det ut til at omleggingen på kort sikt kan bety store konkurransemessige vridninger aktørene imellom. WLTP-målingene gir i snitt drøyt 20 prosent økt forbruks- og dermed utslippstall enn hva dagens NEDC gir.

Danskene er i ferd med å innføre en korreksjonsfaktor på WLTP-tallene. Våre naboer i sør foreslår å justere ned dagens NEDC-tall med en konstant faktor på 21%.

Begge de store bilbransjeorganisasjonene Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening har sammen med trafikantorganisasjonen NAF arbeidet for å unngå en utilsiktet avgiftsøking med innføringen av WLTP. Ved årsskiftet 2018/19 må som kjent alle nye biler benytte WLTP-data ved registrering i Norge.

Jokeren i problemstillingen er hvorvidt Regjeringen virkelig ønsker å kompensere. Det er ikke mer enn noen få uker siden, i forkant av Høyres landsmøte at statsminister Erna Solberg signaliserte at statens har tapt veldig mange milliarder kroner i engangsavgifter de siste årene.

Dette er et inntektsbortfall staten gjerne vil erstatte. Da kan det være fristende å benytte anledningen som omleggingen fra NEDC til WLTP representerer til å "kompensere" for bortfallet av inntekter.

Bilbransjen i Norge står med dette ovenfor flere problemstillinger, både for forhandlere, importør og flere andre aktører, blant annet finansnæringen.

Hva betyr for eksempel dette for bruktbilpriser og gjenkjøpsverdi? Hva slags prisøkning står vi eventuelt ovenfor og hva betyr det for nybilsalget for modellene involvert? Vil importørene garantere for en prisøkning man ikke kjenner størrelsen på. Hvis svaret er nei, er man da i stand til å opprettholde dagens salg? Hvor prissensitiv er egentlig sluttkunden innenfor de forskjellige segmentene? Vil de for eksempel droppe bilkjøpet i år i påvente av ny teknologi? Og hvor interessant vil den nye teknologien være for spesielt ladbare hybrider med en antatt kjørelengde på for eksempel 7 – 10 mil?