Nye utfordringer krever tilpasninger

Bilbransjen vil høyst sannsynlig stå ovenfor noen gjennomgripende taktskifter de kommende 2 - 5 årene; knekkpunkter som vil utfordre dagens forretningsmodell. Typiske temaer er delingsøkonomi, urbanisering, digitalisering og teknologiske skifter, etc.

Nye utfordringer krever tilpasninger

Endringer i konkurransebildet i dagens verden kommer raskt; det har vi sett i svært mange andre bransjer. Derfor kan det være skjebnesvangert å sitte rolig å vente på de endringene som kommer, det være seg om det er digitalisering eller andre markedsendringer.

Vi i ACG har gjennomført flere prosesser for kunder i bilbransjen, hvor nettopp strategiske ressurstilpasninger for å møte morgendagens krav har vært tema. Dette arbeidet omfatter analyser av både økonomiske og organisatoriske ressurser. Med vår erfaring kan vi enkelt hjelpe deg slik at du raskt kan bli forberedt for å møte morgendagens krav allerede i dag. På den måte kan du øke din konkurransekraft og få et forsprang på dine konkurrenter.