Nye utfordringer krever tilpasninger

I en undersøkelse gjennomført blant bilforhandlere i Norge av Norstat, på vegne av ACG, i april 2016, svarer 51 % at de tror digitale handelsløsninger kommer til å påvirke måten de driver sin bilforretning på. Av disse svarer 31 % (se graf) at de ikke er forberedt for å møte denne utfordringen

Nye utfordringer krever tilpasninger

Endringer i konkurransebildet i dagens verden kommer raskt; det har vi sett i svært mange andre bransjer. Derfor kan det være skjebnesvangert å sitte rolig å vente på de endringene som kommer, det være seg om det er digitalisering eller andre markedsendringer.

Vi i ACG har gjennomført flere prosesser for kunder i bilbransjen, hvor nettopp strategiske ressurstilpasninger for å møte morgendagens krav har vært tema. Dette arbeidet omfatter analyser av både økonomiske og organisatoriske ressurser. Med vår erfaring kan vi enkelt hjelpe deg slik at du raskt kan bli forberedt for å møte morgendagens krav allerede i dag. På den måte kan du øke din konkurransekraft og få et forsprang på dine konkurrenter.


Vis mer