Kjøp og salg av selskaper

Vurderer du å selge bedriften din, eller kanskje du heller planlegger å kjøpe en bedrift, så er det viktig å gjøre dette riktig og lønnsomt. Vi tilbyr rådgiving ved kjøp og salg av selskaper, og det finnes ingen standard oppskrift for dette; prosessen og fremgangsmåten må tilpasses det konkrete tilfelle

Kjøp og salg av selskaper

En strukturert prosess som tar høyde for de nødvendige stegene og kontraktsmessige forhold er imidlertid til stor hjelp for å oppnå et godt resultat. Du vil lettere finne riktig kjøper eller selger med vår kompetanse, og dermed komme raksere i mål. Vi er selvsagt behjelpelig med å gjennomføre en Due Dilligence prosess med hovedvekt på den finansielle siden. Hensikten er å avdekke finansiell, strategisk eller operasjonell risiko.

Automotive Consulting Group har lang og bred erfaring med denne type oppgaver med bedrifter i bilbransjen, og vi skreddersyr denne prosessen for deg.