Management for hire

Dagens stadig skiftende rammebetingelser og forretningsmiljø kan føre til at lederposisjoner endres. Dette kan komme brått på, både for så vel et styre som for en leder. I en slik situasjon er det kritisk å sikre kontinuitet og stabilitet i organisasjonen. ACG har partnere med lang ledererfaring fra bilbransjen som kan bistå i en overgangsfase

Management for hire

ACG er et konsulentselskap med flere erfarne partnere, som alle har hatt lang og variert erfaring fra lederstillinger i bilbransjen. Vi trenger derfor ingen opplæring og kan gå rett inn i en aktiv lederrolle. Dette skaper trygghet for at selskapet drives videre i en interimsperiode med den faglig og bransjemessige kunnskap som kreves.

Den tunge faglige kompetansen som våre partnere innehar, kan også utnyttes i en periode for å gjennomføre nødvendige snuoperasjoner. Vi har den nødvendige nøkkelkompetansen i å implementere utviklingsstrategier for å bringe et selskap i takt med dagens forretningsmessige rammebetingelser.