Robotene kommer!

Samfunnet vi lever i har endret seg utrolig mye fra den industrielle revolusjonen og frem til i dag. Jobber har blitt byttet ut av maskiner, og etterhvert har maskinene blitt mer og mer automatiserte, og sørget for at enda flere mennesker har blitt byttet ut

Robotene kommer!

Parallelt med dette har det blitt skapt helt nye yrker og arbeidsplasser, så sysselsettingen har aldri vært høyere enn nå. Totalt sett har verden med andre ord kommet godt ut av alle industrielle og tekniske revolusjoner. Vi har alle hørt om utfordringene som digitaliseringen har skapt, og vil skape i samfunnet, - ikke minst for bilbransjen. Selgere trenger vi ikke mer, hevder noen. Vel, - i overskuelig fremtid gjør vi nok det, men måten de jobber på har forandret seg mye allerede, og den utviklingen vil fortsette med tiltagende styrke. Flere og flere selger oppgaver overføres til forbrukerne, og kanskje selgere i fremtiden blir erstattet av roboter i den digitale kommunikasjonen med forbrukerne. Eksempler på dette ser vi i andre bransjer.

Hva så med ettermarkedet, - vil roboter kunne overta her også? Nei, sier du kanskje spontant, men fakta er at robotene har allerede begynt å ta over. Den store trenden hos bilprodusentene nå, er såkalte «connected cars», eller biler som har en nett-tilkoblet forbindelse med bilfabrikkenes serverpark. Dette setter bilfabrikkene i stand til å overvåke biler kontinuerlig, drive oppdateringer på biler, gjøre utbedringer, og sikkert også kalle inn biler til service som må utføres på et autorisert verksted.

Et interessant spørsmål i den forbindelse er hvem vil da ansvaret for kundeoppfølgingen, og hvem «eier» kunden? Her kommer diskusjonene til å gå høyt… På kort sikt lever vi trygt i Norge på ettermarkedet med en bilpark på over 3 millioner biler, med kun svært få «connected cars». Men endringene kommer raskere enn vi tror, med stadig økende salg av el-biler og elektrifiserte biler. Kravene til mekaniker kompetansen har blitt endret og denne utviklingen vil bare fortsette. Er det elektro ingeniører med høyspent kompetanse istedenfor mekanikere vi trenger i fremtiden? Fakta er i hvert fall at el-biler trenger et annet og et vesentlig mindre vedlikehold. Tidsforbruket pr service blir på en tredel av konvensjonelle biler. Og hvordan håndtere tre ganger så mange verkstedgjennomganger pr dag?