På tide å selge bedriften din?

Bilbransjen står foran store omstillinger i de nærmeste årene. Stikkord i så måte kan være digitalisering. Se bare hva dette har gjort med andre bransjer. Det at biler blir «connected» med bilprodusenten, setter også produsentene i stand til å ta kontroll over kundene på en helt annen måte enn tidligere. Dette vil igjen kunne endre den tradisjonelle verdikjeden biler og service har blitt distribuert på

På tide å selge bedriften din?

Summen av endringer som vi opplever og som forsterkes fremover, vil gjøre det krevende for mange forhandlere å drive forretning på samme måte som før. Marginene vil bli presset og det blir vanskelig å tjene penger.

Mange forhandlere har tatt dette virkelighetsbildet inn over seg. I en undersøkelse som Norstat Norge og Barcode Intelligence utførte for ACG blant bilforhandlere i Norge, så sier 21 % av alle spurte at de vurderer å fusjonere og/eller samarbeide med andre forhandler. Det er dobbelt så mange i forhold til tilsvarende undersøkelse i fjor.

Videre sier 10 % av bilforhandlerne i samme undersøkelse at de vurderer å selge. Heldigvis så sier samtidig 16 % av bilforhandlerne at de vurderer å kjøpe. Med andre ord det er muligheter for både kjøp og salg i bilbransjen om dagen.