Hva nå? De store hendelsene

Vi i ACG skal ikke utgi oss for å drive eller formene så mye om politikk, men det kan synes som det «stille opprør» mot det etablerte får gjennomslag. Først hadde vi Brexit, som alle trodde var en umulighet, og i forrige uke våknet vi opp til et, for mange, uventet presidentvalg i USA. I begge tilfeller ser man at de etablerte prognosemodeller slår feil; de fanger ikke opp de reelle understrømninger. På mikronivå har vi sett det samme når det gjelder DnB’s modell for predikasjon av totalvolumet for nybilsalget i Norge de siste årene

Hva nå? De store hendelsene

Vil disse to store hendelsene kunne påvirke den økonomiske utviklingen i det korte og mellomlange bildet, til man får mer forståelse/grep om hva disse endringene vil innebære? Vil vi se svingninger i børser, oljepriser, valuta og ikke minst rentene som gjør at folk bremser opp kjøpelysten/-festen? En annen mulig dimensjon i dette urolige bildet er at det ikke er gitt at offentlige myndigheter/sentralbanker har de samme stimulipakkene til rådighet som ved tidligere korsveier.

Kan vi stå ovenfor et kortsiktig sjokk på nyåret lik det vi opplevde høsten 2008?

Er vi forberedt på et bilmarked, grunnet at ulike eksterne rammefaktorer endrer seg, på et vesentlig lavere nivå enn det vi har blitt vant til de siste årene? Uansett er et stabilt marked en mulig utfordring for resultatforbedring over tid med en stigende kostnadsbase. Kongsberg Automotive uttrykte det på en veldig god måte, hvor årsaken til kostnadsreduksjonsprogrammet var følgende: «de strukturelle kostnadene er for høye, og selskapet er ikke fleksibel nok til å håndtere omsetningsfluktasjoner».

En rask kikk på regnskapene i bilbransjen de siste årene/kvartalene – som fokuserer på rekordresultater - viser også en kostnadsutvikling som kan komme som en vond hekkbølge. Man skal feire, men man må ikke glemme at det er lettere å trimme kostnader i gode tider enn i vanskelige tider.

Er tiden inne for å ligge i forkant? For å ta en ekstra kikk på budsjettet for det kommende år? Ja, kanskje ta en ekstra refleksjon over temaet i de respektive ledergrupper?