Krevende tider

Servicemarkedskonferansen til NBF viste til fulle at bilbransjen står ovenfor betydelige utfordringer knyttet opp til å sikre inntjeningen fra servicemarkedet. Er du forberedt?

Krevende tider

En god drift på servicemarkedet har alltid vært et sikkert kort for å sikre inntjeningen til en bilforhandler. I motsetning til bilsalget er businessen på servicemarkedet mye mer stabil over tid, og marginene har stort sett vært ganske forutsigbare forutsatt stabil og god tilgang, samt at driften har vært god.

Fremtidsutsiktene for servicemarkedet er midt sagt krevende. Elektrifiseringen av bilparken krever helt andre kunnskaper, og store deler av den tradisjonelle servicemarkedsomsetningen kommer til å bli borte, eller i beste fall kraftig redusert. Verkstedbransjen har hatt gode marginer på jobber som oljeservice og registerreimskifte. Dette er som kjent ikke noe tema på en helelektrisk bil. Nå skjer ikke denne endringen over natten, men det er all grunn til å forberede seg.

Elektrifiseringen krever annen kunnskap av de ansatte. Nylig var det en sak på NRK hvor det ble pekt på at læreplanene knyttet opp til å bli bilmekanikere er svært mangelfulle med hensyn til hva som kreves av fremtidens mekaniker/tekniker.

Et annet viktig element er at antall timer på verkstedet knyttet opp til gjennomgangen av hver enkelt bil går betydelig ned når vedlikehold/service skal utføres på en elbil kontra en bil med fossil drivlinje. Det betyr igjen flere vogngjennomganger per dag per ansatt på verkstedet. Hvordan skal ditt verksted klare det?

Som det ble pekt på av flere foredragsholdere på Servicemarkedskonferansen er bildet langt fra helsvart. Det gjelder å utnytte mulighetene. Mersalg er stikkordet. Elbilene har et minst like stort behov for dekk, ruteskift, småskadereparasjoner og bremseservice som alle andre biler.

Flere av de store bilforhandlerkjedene driver svært aktiv servicemarkedsføring for tiden. Det er neppe tilfeldig. Samtidig er det helt åpenbart en rekke aktører i bransjen, både blant merkeforhandlere og frittstående verksteder, har et betydelig behov for å ruste seg for å få mange flere helelektriske biler inn på sine verksteder.