Nytt år, nye muligheter

Snart går 2017 over i historiebøkene, og mange i bilbransjen vil sikkert konkludere med at det har vært et hyggelig år, mens andre vil si det motsatte. Det som avgjør meningsforskjellen, er om man har hatt biler med ledning eller ei. Det samme fortsetter også neste år, for det er biler med ledning i en eller annen form markedet vil ha, og ikke minst: myndighetene vil fortsette å elektrifisere den norske bilparken.

Nytt år, nye muligheter

For mange har også salg av brukte dieselbiler vært en utfordring; for andre ikke. Dieselmotorene ble for noen år siden lansert som miljøvennlige, men er i dag snudd til en miljøversting i manges øyne. Dette gir et unyansert og langt fra korrekt bilde, men det spiller dessverre liten rolle når kundene og til dels myndighetene snur ryggen til dieselbilen.

Avsnittene over viser at vi som bransje i veldig stor grad er prisgitt myndighetens til enhver tids holdninger til biler og bilavgifter. Ingen vet før året nesten er omme hvilke rammebetingelser vi skal jobbe under i det nye året. Det nye vedtatte Statsbudsjettet for 2018 er nok et bevis på manglende forståelse fra myndighetene om at bilbransjen trenger forutsigbare rammebetingelser.

Og nettopp denne uforutsigbarheten i rammebetingelser, er det bilbransjen frykter aller mest. I en undersøkelse som vi i Automotive Consulting Group har gjennomført i samarbeid med Barcode og Norstat, er det kun 3 % av de spurte som tror «Det grønne skiftet» ikke vil påvirke lønnsomheten i bedriften deres i nærmeste fremtid. Ingen andre enkeltfaktorer fryktes i nærheten på tilsvarende måte; og med rette kan vi konkludere.

Etterhvert må vi også påregne at andre forhold vil spille en sterkere og sterkere rolle i hvordan vi skal drive vår virksomhet fremover. Stikkord som delingsøkonomi og digitalisering har vi bare sett starten på. Enda viktigere er nok produsentenes stadige større og større appetitt på å ta del i fortjenesten i verdikjeden gjennom bilens livsløp. Hva alt dette kan bety for deg som bilforhandler, er det viktig at du har et forhold til -  og ikke minst legger en plan for.