Frydenbø Bil AS

"Takk for et meget godt, konstruktivt, og solid samarbeid de siste årene", - Erik Diesen, Konserndirektør i Frydenbø Bil AS. 

Frydenbø Bil AS

ACG jobbet tett med Frydenbø Bilsenter AS fra høsten 2016. I begynnelsen angikk det oppdraget en omfattende strategiprosess med hele bilvirksomheten sammen med adm. dir. og hans ledergruppe. Det ble gjennomført flere samlinger og man endte opp et strategidokument som ble implementert i organisasjonen i løpet av 2017.

ACG ble også innleid som daglig leder for å snu en negativ trend hos to av organisasjonens bilforhandlere, Frydenbø Kristiansand (Petter Smebye) og Frydenbø Sandane (Roar Sollie). Det ble gjennomført omfattende snuoperasjoner med vekt på ny strategi og resultatforbedring. 

Blant annet ble driftsresultatet løftet fra 0,7 mnok til 10,1 mnok i løpet av et tidsrom på 12 mnd i den ene forhandleren, mens vi så et løft på 4,3 mnok til 8,3 mnok i den andre forhandleren. Samtidig implementerte man Volvo-programmene LCD og VPS, og tilpasset ledelses- og rapporteringsstrukturen til den nye konsernmodellen. 

Partner Trond Vidar Sagen ble langtidsengasjert som forretningsutvikler for bilvirksomheten, og har i tillegg fungert som leder av karosserivirksomheten på Minde i Bergen. Han leder i dag den sammenslåtte skade-/lakkvirksomheten til Frydenbø og Kvernland Bil, samtidig som han er styreleder i Frydenbø Bil. 

Petter har vært prosjektleder for for etablering av bilvirksomheten til Frydenbø GmbH og Mobelity. I tillegg er han prosjektansvarlig for Frydenbø sine nye bilanlegg i Mandal og Sogndal, samt ansvarlig for flere ombyggingsprosjekter av andre bilanlegg i kjeden. 

Erik Diesen, konserndirektør i Frydenbø Bil AS takker for et konstruktivt og godt samarbeid og legger til:"Det har vært en fornøyelse, til tider krevende og veldig inspirerende å samarbeide så tett med dere. Vi skal heldigvis fortsette å ha et godt samarbeid". 


Autonor

«Vi er svært fornøyde med arbeidet som ACG gjennomførte da vi solgte deler av virksomheten vår. Det var helt avgjørende at de hadde inngående bransjekunnskap, et meget omfattende nettverk og var i stand til å skreddersy en prosess/transaksjon for de involverte aktørene» - Heidi E. Bergseng, Styreleder i Autonor.