Partner

Bengt Heggertveit

Bengt har lang erfaring fra lederstillinger og styrearbeid i mellomstore- og store virksomheter i Norge. Han har blant annet jobbet som konsernsjef for den nye bobil- og caravankjeden FERDA, vært daglig leder i konkurrenten Kroken Caravan Detalj og vært adm.dir. for dekk- og servicekjeden VIANOR. Bengt har i tillegg omfattende erfaring med virksomhetsforbedring og mål- og resultatledelse.

Bengt har bred erfaring med endringsprosesser og forretningsutvikling fra både linje- og prosjektledelse – og forstår hvordan virksomheter og mennesker fungerer og hva som er suksessfaktorer for å lykkes med prosjekter som skaper reell endring i organisasjoner.

Bengt har jobbet mye med utvikling av kjeder innen flere bransjer, herunder metodisk utvikling av «beste praksis» og fordeling av funksjoner mellom medlemmer og sentral organisasjon. Han har erfaring med innføring av nye IT-systemer, utvikling av eiendomsprosjekter og andre store endringsprosjekter. Bengt har spesielt god erfaring innen forhandler-/retailbransjer og verdikjeder fram til sluttbruker.

Bengt var med på å lansere den norske elbilen TH!NK i 1998 og hadde ansvaret for den europeiske satsningen som eieren Ford Motor Company gjorde de påfølgende årene. I det finskeide Vianor AS var han ansvarlig for å videreutvikle kjeden fra ren dekkjede til en bilservice- og dekkjede med bilverksteder over hele Norge. Han satt i tillegg i den nordiske ledergruppen i Vianor.

Han har jobbet i en rekke forskjellige styrer de siste 25 årene.

Bengt har en MBA fra University of Colorado at Boulder i USA (1991), og har en Cand.Mag./B.Sc. i Informatikk fra Universitetet i Oslo (1988).